színlap

CSEHOV
HÁROM NŐVÉR
 
Színmű 4 felvonásban
Fordította: Kosztolányi Dezső
 
Prozorov, Andrej Szergejevics – Végvári Tamás
Natalja Ivanovna – Udvaros Dorottya, majd Bodor Erzsébet
Olga – Bodnár Erika
Mása – Básti Juli
Irina – Szirtes Ági
Kuligin, Fjodor Iljics, gimn.tanár – Vajda László
Versinyin, alezredes – Sinkó László
Tuzenbach, báró, hadnagy – Bán János
Szoljonij, főhadnagy – Balkay Géza, majd Lengyel Ferenc
Csebutkin, katonaorvos – Horváth József
Anfisza, dajka – Pártos Erzsi m.v., majd Sándor Böske
Ferapont, öreg szolga – Kun Vilmos
Fedotyik, alhadnagy – Gáspár Sándor, Blaskó Péter
Rode, alhadnagy – Hollósi Frigyes
 
Díszlet: Szlávik István
Jelmez: Szakács Györgyi
Zenei vezető: Simon Zoltán
Dramaturg: Fodor Géza
Rendezőasszisztens: Vajda Anikó
Rendező: Ascher Tamás

Bemutató: 1985. december 6. péntek

külföldi kritikák

Három nővér

Ennek a budapesti előadásnak nem kell félnie semmilyen összehasonlítástól, "még a Peter Stein rendezésével való összevetéstől sem", ahogy a suttgarti fesztivál műsorfüzete sietve megjegyzi. Valóban: erre semmi oka. De ilyen összefüggésekben az összehasonlítások amúgyis mindig idétlenül hatnak. Nagy öröm volt egyszer egy temperamentumos Három nővért látni - kis formátumban, de elsőrangú színjátszásban gazdagon. Ez a színjátszás azonban mintegy mellékesen nyilvánul meg és soha nem ünnepli önmagát. Alighanem itt a különbség a mi országaink nagy színpadain látható, még oly nagybecsű előadásokhoz képest. Ebben az előadásban a színjátszás megoldja azt a művészi feladatot, hogy egyszerre jelenjék meg mint művészet és mint valami magától értetődő dolog.

Peter Burri, Frankfurter Allgemeine Zeitung


Valahogy így képzelte ezt Csehov. (…) A magyar Ascher pontosan ezt a vonalat követi kivételesen sűrű és gazdagon arranzsált előadásával. Ez a rendező az európai élvonalhoz tartozik - előadásának finoman csomózott hálója egyaránt kielégíti a nézőben rejlő pszichológust, színészt és koreográfust. Noelte és Peter Stein óta már rég nem láttam olyan német rendezőt, aki egy tucatnyi színészt ily értelemgazdag módon s ugyanakkor látszólag ily spontán-szándéktalanul tudott volna foglalkoztatni egy előadásban.

Wolfgang Ignée

Csodálatos megnyitása ez a Theatre de l'Europe új évadának. Ez a Magyarországról érkezett előadás, magyar nyelven, olyan erőteljes, olyan érzékeny, olyan mély és nagyszerű világossággal szólal meg, hogy minden néző számára felzaklató.
Micsoda színházi lecke!
Micsoda csehovi intelligencia!
Micsoda pontosság és alázatosság a költővel szemben! Az embernek nincs is kedve kommentárokat fűzni hozzá, fénylő és természetes ez az alkotás. A díszlet, a jelmez, a társulat átható ereje, a zene megszólalásai mind részt vesznek egy pontos színházi koncepcióban.

Armelle Héliot, Le Quotidien

 

Mivel a színház maga is egyfajta nyelv, mit számít az, hogy magyar nyelven adták elő. A rendezés határozott vonalai és a színészi alakítások mind azt bizonyítják, hogy kétségkívül a nemzetközi színjátszás élvonalába tartozó társulatról van szó. Legalább olyan erőteljes volt ez a Három nővér, mint a berlini Schaubühnében, Peter Stein rendezésében.

Jean-Pierre Léonardini, l' HUMANITÉ

A mesterműveket és előadásokat akkor is élvezi az ember, ha nem éri pontosan a nyelvet. Így volt ez a magyarok esetében is. /.../ Kifogástalan, nemes előadás, minden szótagjában, minden mozzanatában metsző, s tele van bölcs természetességgel.

Odoardo Bertani, Avvenire


Meglehet, hogy merész az állítás, de az én szememben Ascher Tamás Három nővér-előadása a budapesti Katona József színházban semmivel sem marad el a berlini Schaubühne sokat magasztalt Peter Stein-féle rendezése mögött. (…) Az előadás végtelenül mulatságosan és ugyanakkor mélységesen szomorúan emeli ki szenvedéseink kétségbeesett banalítását a mindennapok balsikerei, balsorsai és groteszk arányeltolódásai közepette. A küzdelem, melyet az emberek életük értelméért vívnak a hiábavalóság és a mulandóság ellen, nem kevésbé fájdalmas ebben a formában, mint amikor ezt a nyomorúságos életet melankolikusan átszellemítik.

Karin Kathrein, Die Ganze Woche

A budapesti Katona József Színház /amely a Holland Fesztivál keretében lépett fel a hágai Királyszínházban/ gyönyörű előadással bizonyította be ezt, amelyben a tradíciókat a legapróbb részletekig követték.    Varázslatos: ez a legjobb szó arra, amit a magyarok csinálnak. S a varázslat már az első percben kezdődik. (…)A legszebb az összjáték, melyet feszes rendezés fog össze, és amely olyan, mint egy zenedarab. A remény és kétségbeesés kompozíciója.

Gooi en Eemlander


Ascher Tamás lenyűgözően izgalmas rendezése minden, általam eddig látottnál merészebben ábrázolja azt a roncsoló hatást, amelyet a három szerelmi háromszög a szereplők mindennapi életére gyakorol. Balkay Géza Szoljonija áltathatja magát, hogy napóleoni fürtjeivel romantikus költőre hasonlít, ám úgy duzzog alacsony székén gubbasztva, mint egy diák, aki nem kapja meg a maga tortaadagját.

Jeremy Kingston, The Times


Udvaros Dorottya játékának tartalmas logikája, érzelmi és részletgazdagsága és önzetlensége jól reprezentálja azt az eleven és rugalmas budapesti társulatot, amely Csehovot a Londoni Nemzetközi Színházi Fesztivál vendégeként játssza egy héten keresztül felváltva a Revizorral.

Michael Ratcliffe

Ha a londoni Nemzetközi Színházi Fesztiválnak szüksége lenne igazolásra fennállásának első tíz évére, azt bőven szolgáltatná a magyar Katona József Színháznak e két figyelemre méltó előadása. Ennek a kiváló, budapesti illetőségű társulatnak első angliai látogatása alkalmat ad nekünk arra, hogy lélegzetelállítóan legjobb formájában lássunk színházat. Megvan az az érzésünk is, hogy dinamikus és provokatív munkájukat némileg áthatották az újabb politikai események. Ez önelégültséget nem ismerő színház.

Annalena McAfee, Evening Standard

Mert amit itt színészi teljesítményben láthatunk, arra Zürichben nem túl sűrűn van lehetőség. Még a legapróbb mellékszerepeket is egészen rendkívüli ábrázolóerővel rendelkező színészek alakítják. Ennek tudható be, hogy a tömegjeleneteknél a színpad telis-tele van élettel. Minden sarkában külön történet zajlik, amely magához vonzza a néző figyelmét. A mimikai és gesztusbeli lehetőségek tökéletes birtoklása különösen azért tűnik szembe, mert a nézők többsége a fejhallgatón át érkező szimultántolmácsolásra szorul - s itt kell megemlíteni a fordítást, amely visszafogott, nem erőszakolja rá magát a hallgatóra s nem esik abba a hibába, hogy megpróbálja az érzelmeket közvetíteni.

Tagblatt der Stadt Zürich


A Három nővér a FIT Caracas 90-en látott egyik legjobb színházi koncepció. Különösebb “transz-avantgard” felhajtás nélkül, egyszerűen érvényesülni hagyták az “Anna Julia Rojas” színpadán a jó színház fantasztikus hatását, és ezzel a magyarok kétségbevonhatatlan esztétikai precedenst teremtettek. A négy felvonás mindegyike mint egy láncolat, úgy halad előre, hogy a csehovi eszmét beépítse annak a népnek az egzisztenciális lényegébe, melyet a Katona József Színház szolgál egész tevékenységével.

Alexis Blanco, Fesztiválújság, Caracas