színlap

GOGOL: A REVIZOR

KOMÉDIA KÉT RÉSZBEN

FORDÍTOTTA: MÉSZÖLY DEZSŐ és MÉSZÖLY PÁL

 

POLGÁRMESTER

BLASKÓ PÉTER

A FELESÉGE

BÁSTI JULI, majd CSÁKÁNYI ESZTER/TAKÁCS KATALIN

A LEÁNYA

SZALAY KRISZTINA f.h. majd

BERTALAN ÁGNES f.h., majd SÖPTEI ANDREA

TANFELÜGYELŐ

GELLEY KORNÉL majd PAPP ZOLTÁN

A FELESÉGE

OLSAVSZKY ÉVA

JÁRÁSBÍRÓ

VAJDA LÁSZLÓ

A KÖZJÓTÉKONYSÁGI INTÉZMÉNYEK FŐGONDNOKA

BALKAY GÉZA majd TÓTH JÓZSEF

POSTAMESTER

RAJHONA ÁDÁM majd SINKÓ LÁSZLÓ

DOBCSINSZKIJ, földbirtokos

VÉGVÁRI TAMÁS

BOBCSINSZKIJ, földbirtokos

SZACSVAY LÁSZLÓ

HLESZTAKOV, pétervári tisztviselő

BÁN JÁNOS

OSZIP,  a szolgája

HORVÁTH JÓZSEF

JÁRÁSI ORVOS

BENEDEK MIKLÓS

RASZTAKOVSZKIJ, nyugalmazott katonatiszt

GARAY JÓZSEF

KOROBKIN, nyugalmazott tisztviselő

KUN VILMOS

RENDŐRKAPITÁNY

UJLAKI DÉNES

GYERZSIMORDA,  rendőr

VARGA ZOLTÁN,majd MOLNÁR LÁSZLÓ f.h.

KERESKEDŐ

HOLLÓSI FRIGYES,majd SOMODY KÁLMÁN

MISKA,  a polgármester szolgája

LIPICS ZSOLT f.h. majd KASZÁS GERGŐ f.h.

EGY PINCÉR

VAJDAI VILMOS

 

DÍSZLETTERVEZŐ: KHELL CSÖRSZ

JELMEZTERVEZŐ: SZAKÁCS GYÖRGYI

A RENDEZŐ MUNKATÁRSA: LITVAI NELLI

RENDEZŐ: ZSÁMBÉKI GÁBOR

 

Bemutató előadás: 1987. December 18.

Utolsó előadás: 1994. Május 29.

Összes előadás: 184

 

Az előadás Pármában, Bécsben, Moszkvában, Ludwigsburgban, Ulmban, Londonban, Zürichben, Genfben, Belgrádban, Caracasban, Bogotában, Chicagoban, Rómában, Jeruzsálemben, Berlinben, Hong-Kongban, Perthben, Adelaideben, Kolozsváron, Bukarestben, Vilniusban és Strasbourgban vendégszerepelt.

külföldi kritikák

A revizor

Rendkívülinek mutatkozott a társulat a Teatro-Due Bignardi termében zajlott második előadásuk alkalmával is, mikor Zsámbéki Gábor művészeti igazgató egészen friss rendezését, - A revizort láthattuk - először Magyarországon kívül. Gogol főművének kirobbanó erejű színpadra állításáról van szó. (…)Ez a hisztérikus modortalanság, ez a vulgáris korlátoltság mintaadó előadást eredményez. Minta, ami a hangnemet, a kesernyés effektusok hatását, a stílus és a figurák óvatos bizarrságát illeti.(...) A színészek egyenesen remekelnek.

Odoardo Bertani

 

Gogol Revizor című művét vidáman, szilajul játsszák. Zsámbéki Gábor rendező ragyogó, bravúros, magával ragadó teatralitást kínál a nézőnek. Úgy tűnik, a bürokratizmus valóban évszázadokon áthúzódó jelenség, s nemcsak Oroszországban. Gogol szövege laza könnyedséggel simul a mai helyzetekre, bemutatván a rátarti, pénzsóvár, lélektelen és agresszív csinovnyikhad elleni harcot. Az eleven, szellemes játékhoz rengeteg improvizációra van szükség, önkéntelenül is az olasz népi komédiák lazzijai jutnak eszünkbe. A színészek megittasulva használják ki a modern díszlet adta összes lehetőséget /Khell Csörsz munkája/, virtuózan bánnak a tárgyakkal.

A.Obrazcova, Szovjetszkaja Kultúra

 

A teatralitás ünnepe ez az előadás, burleszk, amelyben a temperamentumos színészek szenvedélyük teljes erejével siettek a temperamentumos rendező, Zsámbéki Gábor segítségére. Vannak szerencsés találkozások a művészetben /szemlátomást az ég is a tehetségekhez rendeli őket/, amikor egyszer csak valaki rátalál a kulcsra, és eltűnik minden nehézség: a jellemek magából a rendezői gondolatból születnek, nyomban meghatározzák a jelenetet, a színpadi ötletek egymást segítik, egymásra rímelnek, szinte összekacsintanak. Egy kedves tréfa szempillantás alatt groteszkké növeli ki magát.(…) A Katona József Színház /1982-ben a Nemzeti Színházból vált ki a társulat/ fiatal, életerős, és hisz a maga választotta útban. Erről győz meg a mostani vendégjáték repertoárja is. A legfontosabb talán mégis az, hogy már a kezdeti ismeretségből is kitűnik, micsoda óriási intellektuális töltettel rendelkezik a társulat. Előadásaik - ezek a kihívó, merész gondolatok, magukkal ragadják a nézőt, hogy együtt gondolkodjanak az életről.

N. Iszmailova

 

Feszes színházat rendezett itt Zsámbéki Gábor. Nem takarékoskodik a túlzásokkal. Az alakok erőteljesen karikatúraszerűen megrajzoltak, egymással szembeni viselkedésük minden, csak nem előkelő-tartózkodó. A közel három órás előadás ennek ellenére sem csupán durva, kemény vagy hatásvadászó. A színészeknek mindig újra sikerül még a paródiát magát is megtörni.

„bami”

 

A "Revizor"-előadás kritikus nézőjeként magasztaló beszédeket lehetne tartani a ritmusváltás, a térbeosztás és a csoportosítás művészetéről, amely a rendezőnek mesterfokon sajátja. Számunkra  lényegesebbnek tűnnek a tartalmi hangsúlyok, amelyeket Zsámbéki Gábor nagyfokú élességgel és következetességgel alkalmaz, különösen világosan a darab végén. Amilyen hatásos a befejezés - messze túlnő egy puszta záró poénen; ennek a társadalomnak a mechanizmusaival és csalásával és lógásával való groteszk játékot a csúcsig viszi.

Hanskarl v. Neubeck, Südvest Presse

 

A budapesti társulat két produkcióval jelenik meg a LIFT-en. Az az első minden várakozást megkoronáz, ahogy káprázatosan lényegre törő és kifogástalanul megvalósított módon hatol be Gogol korrupciós labirintusába. (…)Ám az ember nemcsak akkor érzi, hogy nagy színházat lát, ha ilyen kis gyöngyszemekben van része, hanem érzi abból a pontosságból, ahogyan minden egyes színház beilleszkedik Zsámbéki Gábor kiemelkedő rendezésének átfogó tervébe… A kifejlett - amelyet nem akarok, elővételi jogommal élve, elárulni, olyan hirtelen, olyan sokkoló és olyan merészen kommentálja a mai politikai valóságot, hogy ilyesmivel klasszikus előadásban csak nagyritkán találkozhatunk.

Claire Armitstead, Financial Times

 

De amit a színpadon láttunk, önmagában is rendkívül impresszionáló volt: Gogol lidércnyomásos komédiáját, a Revizort a budapesti Katona József Színház előadásában, amely hat rövid éven belül európai téma lett és jelenleg a Londoni Nemzetközi Színházi Fesztivált emeli meg jelenlétével. Ezt a magyar verziót az teszi kivételes élménnyé, hogy az 1836-ban keletkezett darabot nem úgy kezeli, mint történelmi kommentárt I. Miklós cár elnyomó autokráciájához, hanem mind ásatási leletet a mai kommunizmusról.

Michael Billington, Arts Guardian

 

Zsámbéki Gábor csodálatosan mulatságos rendezésének átfogó stílusa könnyedebb, szárazabb, naturalistább és klasszikusan tisztább, mint ahogy az angol rendezők és színészek az ilyen típusú darabokhoz közelítenek, de az egész előadáson át dúsan burjánzik a fantázia

Michael Ratcliffe

 

A szervezők részéről telitalálat volt, hogy sikerült a Katona József Színházat Budapesten felfedezniük, majd három estére Genfbe csalogatniuk. Mind a rendezés, mind a színészi játék és a szcenika szempontjából az előadás ritkán látható eredetiséget mutat. (…) A rendező, Zsámbéki Gábor teljes lendülettel vágott a munkába; fergeteges ütemben, nyílt és szépséges gátlástalansággal vizsgálta felül Gogol orosz szatíráját, amely így, jóformán minden jelenetben, szilaj egészségről és életképességről tanúskodik.

Thierry Mertenat, Tribune de Genéve

 

Páratlan komédiás energiát árasztanak a Katona József Színház színészei, és így gyakran sikerül feledtetniük a nyelvi korlátokat. A gesztusok, a mimika és a prozódia döbbenetesen expresszív gazdagsága szüntelenül harcban áll a nyelvi okokból eredő értelemvesztéssel. Egy tüneményes fantáziával színpadra vitt részegségi jelenet például alkoholos poharak és kacagtató szökellések valóságos légi balettjévé válik. Ráadásul a színészek meghökkentő mesterségbeli tudással kezelik a minden szereplőre jellemző szélsőségeket.

Philippe Clot, Le Matin

 

Briliáns, lenyűgöző, bravúros... e jelzőkkel illették A revizor előadását, a budapesti Katona József Színház produkcióját a nézők. Ilyen viharos, ünneplést, éljenzést már régen nem hallottunk. Egyébként is, mintha a magyar színházban soha nem csalódnánk. És ez mindenekelőtt a remek színészek csodálatos játékának köszönhető.

M. Radosevic

 

A Katona József Színház munkája az Anna Julia Rojas-ban kiváló volt. Egy tiszta rendezés, Zsámbéki Gábor munkája, aki megmutatta, hogy milyen fontos minden apró részlet kimunkálása, hogy a mű maradéktalanul eljusson a nézőhöz. A magyar rendező koncepciója a mára tekint, nem az elmúlt időkre. A szereplők vezetése olya mesteri, hogy nehéz lenne kiemelni a polgármestert, mint a komédia központi alakját, a gondolat következetessége teszi, hogy minden egyes szereplő szerepéből a teljességet hozza ki.

El Universal

 

Ami rendkívüli, az a mód, ahogy a magyarok leckét adtak abból, hogy mi a színház: ahogy a mű szövegét kezelték, anélkül hogy meghamisították volna, vagy egy rendező (néha buta) szeszélyeinek szolgálatába állították volna, egy modern verziót adtak elő, miközben Gogol művének összes értékét felmutatták.

Manuel Drezner, El Espectador

 

Egyébként a magyar Katona József Színház a fesztivál egyik legkiemelkedőbb művét mutatta be. A Revizorral a magyarok “egyetemi katedrán” mutatták be, hogy mi a jó színház. Pontos rendezés, a színészek sokarcúsága, és  majdnem szimultán jelenetek... A Zsámbéki Gábor vezette magyar Katona József társulata Gogol Revizorával valóságos leckét adott színházból...

La Prensa

 

A Zsámbéki Gábor ihletett rendezésében fellépő nagyszerű Katona József Színház csapata nem is játssza, hanem táncolja a szerepeket. Csodálatosan kifejező arcuk, mintha megelevenedett agyagfiguráké volna; testük pedig oly gumiszerűen rugalmas, hogy segítségével képesek a szereplők erkölcsi torzulásait tisztán fizikai szinten megjeleníteni. Minden színész mesteri portréábrázoló.

Hedy Weiss, Chicago Sun Times

 

A chicagói Nemzetközi Színházi Fesztiválra meghívott Katona József Színház pompás együttese csupa érett színészből áll, akik egyformán otthonosak a bohózatos komikum és a szardónikus dráma világában.

Richard Christiansen, Chicago Tribune

 

A magyar társulat igazán mindent elkövetett, hogy Gogolból kigyomlálja a szláv ethoszt. Helyébe a magyar humor sajátosan pikáns válfaja került; és ezt az idiómát itt Ephraim Kishon minden híve jól ismeri. Ez a felfogás tönkre is tehette volna a drámát - de nem így történt. Ellenkezőleg - a módszer működőképesnek bizonyult, hála a szikrázóan fantáziadús rendezésnek és a lenyűgöző, szimbolikusan rozsdás díszletnek. (…) De hála az összetett és rafinált előadás ritmusának és szenzációs vizuális effektusainak, a nézők lelkesen reagáltak; a katarzis - bár inkább esztétikai, mint politikai síkon - bekövetkezett.

Naomi Doudai, The Jerusalem Post

 

Aki azt hiszi, hogy a színház elsősorban verbális szinten kommunikál, hamar meggyőződhet tévedéséről a dialógusokból egy szót sem értő közönség lelkes reakcióiból.

Jill McGivering, South China Morning Post

 

Ezek a színészek - a főszereplők legalábbis egész bizonyosan - a stílus megkívánta végletes ábrázolás ellenére is képesek sablonok vagy típusok helyett felismerhető emberi jellemeket közvetíteni számunkra. És ami még fontosabb és még revelatívabb: olyan emberi lények tárulnak fel előttünk, akiket nem egyszerűen csak magával sodor egy korrupt világ forgataga - nem, valójában ők hozták létre ezt a világot, ők felelnek érte.

Angela Bennie, SHM

 

Ebben a csöppet sem megnyerő térben játsszák el a szereplők a nagyszerű bohózatot olyan dacos és abszurd expresszivitással, amely igencsak feldúlhatja a megboldogult kommunista hatóságokat. Az előadásban két káprázatosan jó alakítás van: Blaskó Péter polgármestere és Bán János Hlesztakovja - mindkettő életnagyságnál nagyobb, és csak úgy duzzad a határtalan energiától.

Peter Ward, The Australian

 

A magyarok, akik az egész előadás alatt könnyekig nevettettek minket, a "Revizor"-t fenyegető zenével zárták: az általános zajba hirtelen belecsöppen egy új revizor, tekintélyes nyugalommal, intelligenciával, tartózkodó eleganciával - csöppet se különbözik a már ismert társaságunktól, belép egy nem tudni honnan termett liftkabinba, mintha aztán mindenkit magához hívna.

Audroné Jablonskiné, Lietuvos Aidas

 

Nagy esztétikai, színházi, művészi - és amilyet még csak óhajtanak - katarzist éreztem. Hiszen ez egy tehetséges - nagyon-nagyon visszafogott leszek - nem zseniális, hanem tehetséges előadás. Tehetséges minden egyes pontján, szintjén, "pórusában" és idegvégződésében. Rendezés és színjátszás, díszletezés és sportakrobatikai plasztika, ritmus, ellenpontozás, kronotopikusság /filozófiai értelemben tér-idő érzete/, tökéletesség... A "Revizor" tiszta, valódi művészet, az élő, igazi SZÍNHÁZ utáni nosztalgia megtestesítője. A nosztalgia, az álom, az előérzet életre keltője. S nekünk mindnyájunknak, akik tegnapelőtt összegyűltünk, a "Revizor" premierjére, a katarzis megtapasztalása. Ez csodálatos és... zseniális, az ördög vigye el! A dionüszoszi és apollóni művészet kezdetének ötvözete, mondaná Nietzsche...

Egmontas Jansonas, Respublika

 

A lelkes nézősereg teljesen megtöltötte a színháztermet a budapesti Katona József Színház négy strasbourgi előadásának premierjén. Nagy színház csodálatos leckéje volt ez az este. A közönség nem csalódott és nem csorbult a "fiatal" magyar színház hírneve sem, ami már több mint egy éve elterjedt nálunk: Zsámbéki Gábor pontos és eufórikus rendezésében húsz színész ad egy érdekfeszítő színházi leckét, miközben Gogol kiváló komédiájával a politikai vezetés általános és örökérvényű morális kérdéseit feszegetik.

Dernieres Nouvelles d'Alsace